O JMC

Jihočeské mediační centrum vzniklo za účelem podpory a zajištění nejvyšší možné kvality života každého jedince. Naší činností podporujeme přirozený a běžný život ve společnosti s prevencí proti negativním vlivům.

Díky flexibilní spolupráci zapojených odborníků dokážeme nalézt nejefektivnější řešení, které klienta vedou k požadovanému cíli. Každé sezení probíhá formou úzké spolupráce, naslouchání, provázení procesem bez hodnocení, viny a nálepkování.

V rámci osobního koučinku se v JMC zaměřujeme na 9 životních oblastí, ve kterých vám pomůžeme zůstat motivovaný, soustředěný a poskytneme vám cennou zpětnou vazbu.

Životní oblasti

Najděte společné téma a pojďme řešit vaše problémy.

O mediaci

Informace o alternativním řešení sporu pod vedením specialisty.

Náš
tým

Silný multidisciplinární tým složený z odborníků.

CÍLEM JMC JE

  • společně hledat odpovědi a řešení u nefunkčních vzorců v tématech, se kterými přichází klienti a překonat překážky směřující k cíli pomocí řešení,
  • efektivně využívat komunikačních technik a vyjednávání,
  • vést odborně klienty k dosažení celistvosti tématu, získání odstupu a nadhledu v jeho celé komplexnosti,
  • praktikovat mediaci jako vhodný způsob mimosoudního řešení sporů,
  • spolupracovat s neziskovými organizacemi, se státními orgány, s orgány místní samosprávy a dalšími fyzickými a právnickými subjekty,
  • přivést strany sporu k jednacímu stolu, tzn. najít společnou základnu,
  • nabídnout komplexní služby ve všech oblastech prolínajících život jednotlivce.