O mediaci

Mediace je alternativní způsob řešení sporu, který umožňuje jeho účastníkům v bezpečném
prostředí, s pomocí školeného odborníka – mediátora, vyjádřit své postoje, probrat je
a postupně nalézat možná řešení zohledňující potřeby a zájmy všech zúčastněných.

MEDIACE JAKO ZPŮSOB
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

V případech, kdy výsledkem procesu není formální dohoda mezi účastníky, je možné díky mediátorovi dosáhnout změny postoje a navázání nebo zlepšení komunikace do budoucna. Jde o určitý styl práce s klienty, který respektuje odlišnosti, pracuje s alternativami a vytváří budoucí pravidla chování. Klient tato pravidla sám formuluje, je si vědom jejich obsahu a své schopnosti je plnit. Mediační proces v sobě často slučuje prvky z jiných oborů – práva, psychologie, sociologie a sociální práce.

MEDIÁTOŘI JMC

Jihočeské mediační centrum navázalo spolupráci s vyškolenými profesionály – mediátory, kteří poskytují mediační služby v oblasti práva, psychosociální péče, zdravotnictví, terapie, koučinku i sportovního koučinku, supervize, kariérového poradenství nebo vzdělávání profesionálů. Každý z těchto odborníků s účastníky úzce spolupracuje, naslouchá jim a provází je celým procesem bez hodnocení, pocitu viny nebo nálepkování.

POMŮŽEME VÁM

Propojíme vás s odborníkem. Zanechte nám na sebe
kontakt, co nejrychleji se vám ozveme.