Náš tým

Profesní kvalitu partnerů Jihočeského mediačního centra s.r.o. pravidelně supervidujeme individuálně i v týmu, zároveň jim poskytujeme celoživotní vzdělávání. Naše služby nabízíme také v anglickém jazyce nebo v českém znakovém jazyce. Pravidelně pak JMC prezentujeme na českých i zahraničních odborných konferencích a na vysokých školách.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM

Základní multidisciplinární tým JMC je složený z odborníků profesí – mediátor, advokát, arteterapeutka, lektorka, poradkyně v oblasti sociálních služeb a mezilidských vztahů, předškolní pedagog, pedagog volného času, sociální pracovnice a rodinný terapeut.

PŘESAH DO DALŠÍCH OBORŮ

Pokud si to situace žádá, jsme v kontaktu také s lékaři a výživovými poradci. Náš multidisciplinární tým se zaměřuje na včasnou detekci duševních obtíží spojených s rozporem – od nedohody k dohodě. V případě potřeby můžeme přizvat i další odborníky, například adiktoložku nebo psychiatra.
Mgr. Bc. Veronika Benešová, Ph.D., MBA.

Vyškolený mediátor i v rodinných mediacích, krizový intervent, kouč, supervizor, terapeut

Mgr. Jiří Písečka

Advokát - KASKA & PÍSEČKA, advokátní kanceláře

Blanka Kotková

Facilitátorka PSYCH-K®, poradce zdravého životního stylu, lektorka Jógy smíchu

Mgr. et Bc. Magdalena Marešová

Předškolní pedagog, pedagog volného času, lektorka