Mgr. Bc. Veronika Benešová, Ph.D., MBA.

Vyškolený mediátor i v rodinných mediacích, krizový intervent, kouč, supervizor, terapeut

Tel: 604 687 555
Web: www.veronikabenesova.cz

  • Dohody o dětech
  • Dohody o majetku
  • Supervizní činnost
  • Krizovou intervenci
  • Párové poradenství
  • Rozchodovou problematiku zaměřenou na cíl
  • Sandplay – terapie hrou v písku

Jmenuji se Veronika Benešová a jsem speciálně školený odborník na mezilidskou komunikaci, terapie, vyjednávání a řešení konfliktů v rámci mediace, rodinné mediace. V rámci koučinku pomáhám jednotlivcům i týmům dosahovat vyšších výkonů či efektivnějších nejen pracovních postupů. Posiluji s klientem jeho silné stránky, zaměřuji se na způsob myšlení a chování. Vedu jednotlivce k nalézání vlastních zdrojů a postupů, motivace a posílení výkonu. 

Roste osobní rozvoj. V současné době se zaměřuji profesně na přednáškovou činnost, koučink, mediaci a supervize v sociální oblasti, v neziskových organizacích, školách a ve firmách. Soustředím se i na individuální terapie a koučink a to u dětí, dospělých, rodin, párů. Kontakt a praxi s klienty mám řadu let. Praxi s klienty jsem čerpala ve zdravotnickém zařízení, v sociálních službách, ve školství. Přes 17let se zabývám sociálně patologickými jevy. Specializuji se na PPP (poruchy příjmu potravy) a krizovou intervenci. Věnuji se i otázkám homosexuální menšiny, jejich potřebám a to v souvislosti s praxí. Lektoruji a vedu poradenskou činnost, včetně vlastní poradny. Publikuji a prezentuji svou činnost na mezinárodních konferencích. Působím jako člen regionální platformy pro rodinnou politiku spolupráce na “Návrhu koncepce rodinné politiky pro Jihočeský kraj” v rámci projektu “Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů” Ministerstva práce sociálních věcí. Jsem též odborný asistent Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd na ZSF JU. Jsem zakladatelkou Jihočeského mediačního centra s.r.o.

POMŮŽEME VÁM

Propojíme vás s odborníkem. Zanechte nám na sebe
kontakt, co nejrychleji se vám ozveme.