Mgr. et Bc. Magdalena Marešová

Předškolní pedagog, pedagog volného času, lektorka

Jmenuji se Magdalena Marešová, jsem vystudovaný předškolní pedagog a pedagog volného času. Jsem lektorkou odborných seminářů pro předškolní pedagogy.

V předškolním vzdělávání pracuji 16 let. Specializuji se na předcházení rozvoji specifických poruch učení, práci s nadanými dětmi, přípravu dětí na vstup do základní školy a korekci nedostatků ve školní připravenosti. Pomoc rodičům v přístupu k jejich dětem z pohledu typologie osobnosti. Využívám specifické metody učení jako je NTC Learning, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování. Zabývám se logopedickou prevencí. 

Uvedené metody jsou specifickými metodami, které při individuální práci s dítětem vedou ke komplexnímu rozvoji kognitivních dovedností, grafomotoriky, naučí dítě plánovat a používat vhodné principy a funkční strategii ke splnění zadaného úkolu. Zvládnutí těchto dovedností vede k celkovému rozvoji metakognice.

Nabízím: 

  • individuální přípravu na vstup do základní školy
  • individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky
  • individuální práci s nadanými dětmi, socializace ve skupině, rozvoj nadání – „ I nadaný patřím mezi vás“
  • cvičení na rozvoj grafomotoriky
  • logopedickou prevenci pro podporu logopedické nápravy u klinického logopeda
  • poradenskou činnost pro rodiče v oblasti předškolní připravenosti

POMŮŽEME VÁM

Propojíme vás s odborníkem. Zanechte nám na sebe
kontakt, co nejrychleji se vám ozveme.